Drie mogelijke locaties voor kleinschalig azc in Dokkum aangewezen

4 maanden geleden gepubliceerd

Het onderzoek naar mogelijke locaties voor een kleinschalig asielzoekerscentrum (azc) in Dokkum is afgerond. Kalkhuisplein, Watertorenbuurt en Trije Terpen zijn aangemerkt als geschikte plekken voor het centrum, dat maximaal 250 bewoners zal huisvesten. Op 2 april vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de omwonenden en ondernemers van deze locaties.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal op 5 juni een besluit nemen over de uiteindelijke locatie van het azc. Na 2 april wordt er een rapport gemaakt van het locatieonderzoek, inclusief alle reacties en gespreksverslagen van de buurtbijeenkomst, schriftelijke reacties en adviezen van maatschappelijke partners. Op basis van dit rapport zal het college de gemeenteraad een voorkeurslocatie voorstellen.

Toekomstige plannen

Hoewel de locatie na de selectie nog niet direct klaar zal zijn voor gebruik, stelt burgemeester Johannes Kramer dat de ontwikkeling van het azc een volgende fase ingaat: “We weten nog niet hoe het eruit komt te zien. Alle drie locaties zijn nog onbebouwd. Als de gemeenteraad in juni een voorkeurslocatie aanwijst, zullen we samen met het COA aan de slag gaan. Bij het maken van die plannen betrekken we natuurlijk ook de bewoners van de locatie.”