Noardeast-Fryslân zoekt nieuwe kinderburgemeester

4 maanden geleden gepubliceerd

De termijn van de huidige kinderburgemeester van Noardeast-Fryslân, Ruben van der Veen uit Kollum, loopt binnenkort af. In juli zal hij zijn ambtsketting overdragen aan een nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen uit groep 7 in Noardeast-Fryslân hebben nu de mogelijkheid om zich aan te melden voor deze rol. De verkiezing vindt plaats eind juni.

Introductie van het verkiezingslespakket

Op woensdagochtend 27 maart overhandigden Ruben van der Veen en burgemeester J. Kramer twee lespakketten aan groep 7 van de Burgerschool in Dokkum en de Prins Bernhardschool in Kollum. Deze pakketten bevatten onder andere aanmeldingsformulieren, posters en educatief materiaal voor de verkiezing.

De burgemeester en kinderburgemeester, vergezeld door twee handhavers van de gemeente, arriveerden in de handhavingsauto en braken ‘in’ in de klas om het lespakket te overhandigen. Beide droegen een zonnebril om in hun rol te blijven.

Gastlessen door gemeenteraadsleden

Verschillende raadsleden zullen basisscholen bezoeken om te vertellen over de rol en taken van de kinderburgemeester, de gemeenteraad en het werk dat raadsleden doen. Dit is naast het lespakket een manier om kinderen te informeren en te enthousiasmeren voor de verkiezing.

Verkiezing en benoeming

De verkiezing van de kinderburgemeester vindt plaats op vrijdagmiddag 28 juni om 15.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum. De nieuwe kinderburgemeester zal vervolgens op 11 juli door de gemeenteraad worden benoemd tijdens een bijeenkomst genaamd ‘It Beslút’. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en kunnen gevolgd worden via Streekomroep RTV-NOF.

De nieuwe kinderburgemeester zal zijn of haar ambt bekleden tot de zomer van 2025. Kinderen uit groep 7 van alle basisscholen in de gemeente kunnen zich aanmelden tot en met 31 mei 2024 om deel te nemen aan de verkiezing. Bij een groot aantal aanmeldingen zal er een tussenronde plaatsvinden.