Woningbouwproject Noarderstek Dokkum kan doorgaan

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Op 5 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Locatie Mollema (Noarderstek) in Dokkum vastgesteld. Hiermee wordt de bouw van 110 woningen, inclusief 14 sociale huurwoningen, mogelijk gemaakt. Ondanks dat enkele bewoners van De Veiling beroep hadden aangetekend bij de Raad van State, kan de ontwikkelaar Zwanenburg nu doorgaan met de voorbereidingen.

Twee aandachtspunten

De uitspraak van de rechter vraagt nog om aandacht voor twee gebieden in het plan. Ten eerste wordt er in de voorbereidingen gekeken naar een agrarisch perceel in de noordwesthoek van het gebied. Er moet beter uitgelegd worden waarom dit perceel moet worden toegevoegd aan het woningbouwplan. Ten tweede, in de zuidoosthoek, zijn er enkele woningen waarvoor nog niet overtuigend is aangetoond dat eventuele vergunningsvrije aanbouwen voldoen aan de maximale geluidsbelasting.

Reactie wethouder

Wethouder Bert Koonstra ziet de uitspraak vooral als goed nieuws. Er zijn namelijk meer dan 400 belangstellenden die interesse hebben getoond in de woningbouwplannen op Noarderstek. Bovendien is bevestigd dat de ondernemers aan de Veiling zich geen zorgen hoeven te maken over hun bedrijfsvoering. Het uitgangspunt bij het opstellen van de plannen is altijd geweest dat bestaande bedrijven geen beperkingen zouden ondervinden.