Symposium over financieel misbruik ouderen bewustwording bij zorgmedewerkers

4 maanden geleden gepubliceerd

Op dinsdag 12 maart organiseerde de Lokale Alliantie Noordoost Friesland een symposium over financieel veilig ouder worden. Het evenement werd bijgewoond door ongeveer 100 zorgmedewerkers van Interzorg, medewerkers van Woonzorgcentrum Foswert en andere professionele geïnteresseerden. Het doel was om bewustzijn en bekwaamheid te bevorderen met betrekking tot financieel misbruik en ouderenmishandeling.

Informatie en bewustwording

Het symposium, dat werd geopend door de directeur van Interzorg, bood een breed scala aan informatie over financieel misbruik en ouderenmishandeling. Gastsprekers waren afkomstig van Veilig Thuis, Sekuer Notarissen en De Friese Rechtshulp. Er was ook een informatie stand verzorgd door de Gebiedsteams.

Ouderen kwetsbaar voor financieel misbruik

Met de toenemende vergrijzing en digitalisering van bankzaken, blijken ouderen bijzonder kwetsbaar voor financieel misbruik. Rabobank heeft al vastgesteld dat opvallende transacties goed gemonitord worden en heeft een eigen fraude team ingesteld. Daarnaast heeft Veilig Thuis een werkgroep ouderenmishandeling opgericht, waar financieel misbruik ook onder valt.

Lokale alliantie ter voorkoming van financieel misbruik

De lokale alliantie is een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Rabobank, Interzorg Groep, Notariskantoor Sekuer, Stichting Welzijn Het Bolwerk, Friese Rechtshulp advocaten en de gebiedsteams van gemeente Noardeast Fryslan en Dantumadiel. Het doel van de alliantie is om kennis te delen en te bundelen om financieel misbruik bij ouderen te voorkomen.

Preventie door voorlichting en bewustwording

Het symposium heeft bijgedragen aan de preventie van financieel misbruik door voorlichting en bewustwording. Het onderstreept het belang van dergelijke bijeenkomsten voor het aanpakken van dit groeiende probleem. Het is duidelijk dat bewustwording en kennis essentieel zijn om deze vormen van ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden.