Geen toestemming voor nieuwe gaswinning onder Waddenzee

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Staatssecretaris Vijlbrief heeft aangekondigd dat hij voorlopig geen toestemming geeft voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. De beslissing is gebaseerd op advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), welke aangeeft dat er te grote risico’s zijn met betrekking tot bodemdaling voor de Waddenzee.

Advies van SodM

Volgens SodM zijn er te grote onzekerheden rondom de bodemdaling als gevolg van de beoogde gaswinning. Daarom adviseert de toezichthouder om geen toestemming te geven voor gaswinning vanuit Ternaard. Staatssecretaris Vijlbrief zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij gezien het advies van SodM geen andere keuze heeft dan de toestemming te weigeren, tenzij aanvullende gegevens van NAM aantonen dat de winning geen schadelijke gevolgen heeft voor de Waddenzee.

‘Hand aan de kraan’-principe

De gas- en zoutwinning onder de Waddenzee volgt het ‘hand aan de kraan’-principe om natuurlijke schade te voorkomen. Er wordt bepaald hoeveel gas of zout er gewonnen kan worden zodat de bodemdaling binnen natuurlijke grenzen blijft. Deze ruimten voor gas- en zoutwinning onder de Waddenzee worden mede bepaald door de verwachte relatieve zeespiegelstijging en de voorspelde bodemdaling door delfstoffenwinning.

Zeespiegelstijging sneller dan verwacht

Uit recent onderzoek blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan tot nu toe werd gedacht. Op basis van deze nieuwe inzichten heeft Vijlbrief SodM gevraagd om te onderzoeken wat deze stijging betekent voor het gaswinningsproject Ternaard. Volgens SodM heeft dit nieuwe advies belangrijke gevolgen voor het ingediende winningsplan Ternaard en de besluitvorming daarover.

Uitstel beslissing

Volgens een uitspraak van de Raad van State moet de staatssecretaris voor 1 april een besluit nemen. Dit is nu niet langer haalbaar en daarom zal Vijlbrief de Raad van State om uitstel vragen van de beslistermijn.